۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

مصیبتی به نام زلزله
ویرانی و مرگ در هائیتی
کشور هائیتی
تصاویر زلزله در هائیتی
تصاویر بم
شجران در بم می خواند
*
هر مصیبتی ، هر فاجعه ای غمهای کهنه را از صندوقخانه خاطرات بیرون کشیده و دردها را تازه می کند. زلزله هائیتی و بی خانمان شدن هزاران نفر ، زلزله بم و رودبار و اردبیل و .. و ... دوباره در دل زنده می کند.
*
.
یاد دارم از شبی غمگین و دلگیر
یادم دوباره آمده رودبار و منجیل
آنجابه شب مردم به زیر خاک رفتند
اینجا گرفتار بلا در صبح گشتند
آنجا به سبزی خرم و دلشاد بودند
اینجا به سختی زندگی را طی نمودند
*

هیچ نظری موجود نیست: